Nedanstående kodsnutt skall implementeras på samtliga sidor innan sista </body> taggen. Headern eller footern fungerar, resten styr från Imbox:

 

<!-- ImBox -->

<script type="text/javascript">

var _sid = '1043';

  (function() {

    var se = document.createElement('script'); se.type = 'text/javascript'; se.async = true;

    se.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'files.imbox.io/app/dist/initWidget.js';

    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(se, s);

  })();

</script>

<!-- //ImBox Script -->